DNA

DNA – Analiza danych strategii konkurencji

Analiza danych za pomocą programu DNA ujawnia strategiczny plan promocji marketingowych konkurencji i pomaga zoptymalizować swój własny.
Przez wiele lat e-commerce, marki oraz sieci handlowe wykorzystywały media społecznościowe, aby lepiej zrozumieć, zidentyfikować i sprawnie komunikować się z dotychczasowymi i nowymi klientami. Jednak badania statystyczne nie są ograniczone wyłącznie do klasyfikacji profilu i grupowania skorelowanych zachowań konsumentów.

Modelowanie danymi pozwala dzisiaj analitykom odkryć różnego rodzaju wzory kompleksowego zachowania nie tylko konsumentów, ale również marketerów. Dotyczy to tak samo banków, firm ubezpieczeniowych i ich klientów, jak i sieci handlowych. Wszystkie zmienne dotyczące planów ulotek promocyjnych mogą wskazywać strategiczny profil sieci handlowych. Wystarczy zgromadzić kilkanaście zmiennych, jak na przykład liczba stron, liczba produktów na stronie, odchylenie standardowe przedziału cenowego, waga marki własnej.

Te dane prowadzą do sklasyfikowania liczby konkurentów zgodnie ze strategicznym profilem. Wyniki mogą być zaskakujące, a czasami nawet niepokojące. W efekcie można w bardzo szybkim czasie odkryć, że globalnie Twoja strategia jest zbliżona (lub oddalona) od konkretnego konkurent, a w związku z tym zweryfikować, czy dotychczasowe  pozycjonowanie w stosunku do konkurencji  jest odpowiednie i czy jest zgodne z ustalonym wizerunkiem marki.
Niemniej jednak badanie nie powinno być ograniczone wyłącznie do tych wniosków. Wśród kilkudziesięciu użytych zmiennych, analiza przedstawia takie, które mają znaczący wpływ na strategie pozycjonowania konkretnego konkurenta.

Drugą ciekawą opcją jest możliwość badania wariantów strategii. Od października zaczyna się czas budżetowania i zespoły marketingowe winny zobligować się do licznych kampanii promocyjnych, liczby stron w gazetkach i regionalnych wariacji, podziału na kategorie itp. Nie jest rzadkością, wyliczanie budżetu w momencie, gdy dane się jeszcze zmieniają. Na tym etapie nie jest jeszcze możliwy do wyliczenia wpływ planu marketingowego na rachunek zysków i strat, ale symulacja skutków spowodowanych zmianami wartości to tylko kliknięcie myszką. Jest to cenna wskazówka statystyczna, która zapewnia dodatkowe narzędzie do podejmowania strategicznych decyzji oraz wspomaga w oszczędnościach, które nie byłyby wcześniej możliwe z powodu brakujących danych.

Jedną z głównych zalet jest zbadanie standardowego odchylenia wszystkich zmiennych. Nasza analiza dostarcza bardziej dokładne spojrzenie na Twój plan marketingowy w stosunku do położenia względem konkurencji. Jest to ogromny krok naprzód w kierunku bardziej przejrzystej analizy, zwłaszcza dla tych, którzy z roku na rok kopiują plan marketingowy i nie posiadają narzędzi, aby udoskonalać i optymalizować swoje strategie.

Wyślij do nas numer telefonu, a my oddzwonimy!