Zvýšení návštěvnosti
v místě prodeje (POS)

Studio graficzne

Grafické studio

Eventy w miejscach sprzedaży

Retail eventy a hry

Aplikacje mobilne

Mobilni aplikace

Analýza
maloobchodních dat

Monitoring Sprzedaży

Retail monitoring

Hiperkinetic

Hiperkinetic

DNA

DNA

Zvýšení návštěvnosti
v místě prodeje (POS)

HiperCom, jako zkušený organizátor in-store her a soutěží pro maloobchod, Vám pomůže zvýšit návštěvnost, zvýšit tržby a vedle toho i získat cenná data o zákaznících a realizovat in-store promoci Vašich produktů

Grafické studio

Jsme specializovaní na přípravu všech typů grafických materiálů pro maloobchod a HiperCom Grafické studio Vám pomůže při navrhování letáků nebo slevových katalogů stejně jako Vám nabízí přístup k produktové fotobance obsahující všechny obrázky, které jste doposud použili ve svém katalogu. Naše grafické studio nabízí rychle a efektivně velký rozsah služeb při navrhování, jako přenosné fotostudio i nástroj pro tisková řešení. 

Podrobnější informace

Retail eventy a hry

Naše loterijní automaty jsou navrženy tak, aby díky vyšší návštěvnosti a zaujetí nakupujících podpořily in-store promoce a zvyšovaly prodeje. Jsou navržené tak, že se dají dobře umístit do většiny maloobchodních jednotek. Loterijní terminál přinese do Vaší prodejny zábavu a napětí – a Vám navíc pomůže získat  nenahraditelná data o zákaznících.

Podrobnější informace

Mobilní aplikace

Tailored to the needs of smartphone-wielding shoppers, our mobile apps were created to increase customers' interest in promotional leaflets and enhance in-store traffic. All your clients need to do is scan'n'match QR codes both in a promo leaflet and in a store to get a prize. It is a win-win for you and your clients.

Podrobnější informace

Analýza
retailových dat

Díky více než 15tiletému vývoji Vám naše intuitivní a uživatelsky příjemná databáze pomůže podrobně monitorovat všechny relevantní promoce, včetně in-store letáků. Optimalizace facingu a regálové plochy je dnes mnohem snazší díky naší inovativní technologii HiperKinetic, která automaticky zaznamenává všechny interakce mezi nakupujícími a vystavenými produkty v reálném čase.

Retail Monitoring

Hipercom se specializuje na monitoring a analýzu promočních aktivit výrobců a náš datový výstup přináší cenný pohled na strategie konkurenčních značek v jednotlivých produktových kategoriích. Informace z analýzy maloobchodních letáků pomáhají zvolit efektivní prodejní a marketingové strategie jak řetězcům, tak FMCG výrobcům.

Podrobnější informace

DNA

Big Data - nikdy nepodceňujte jejich význam!  Naše aplikace na zpracování dat jen navržena pro analýzu a identifikaci silných stránek promočních aktivit Vašich konkurentů. Datová analýza nejrůznějších forem promočních aktivit, které používají Vaši konkurenti, Vám pomůže rozkrýt jejich konkurenční strategie a optimalizovat Vaše vlastní plánování.

Podrobnější informace

Hiperkinetic

HiperKinetic Vám poskytne detailní obrázek chování nakupujících na prodejní ploše. Špičková technologie zachycující pohyb ve 3D zachycuje v reálném čase chování nakupujících a poskytuje přesná, srozumitelná a anonymizovaná data o zákaznících.  Systém se instaluje v nákupní uličce nad příslušný regál. 3D senzory zachytí nákupní chování nakupujících v agregované podobě a vytvoří teplotní mapu realizovaných nákupů pro každé SKU v regálu.

Podrobnější informace

Pošlete nám své číslo, a my Vám zavoláme!