API

API je najbolje rešenje, ako već imate Binis inteligence integrisan u vaš CMR, i cene i promocije su kreirane po prediktivnim algoritmima .Sa dnevnim obaveštenjem o cenama i promocijama iz raznih kanala i vebšopova direktno na server, koja omogućuje sinkronizaciju sa vašom infrastrukturom.

 

 

 

 

Pošaljite nam vaš broj Nazvaćemo vas!