E-trgovina

 

E-trgovina, Webshopovi, online kupujem i prodajme kanali. U 2010 revolucija online prodaje je doneo veoma veliki rast. Novi igraču i tradicionalni igraču pokušavaju da pronađu najbolji ekonomski model.Kućna dostava, tačke preuzimanja, automati za preuzimanje, namenska mesta, online platforme za trgovinu, mobilne aplikacije, sve se unapređuje konstantno. Ali je jedno sigurno, svi ti podaci nam omogućuju praćenje konkurencije i njihovih partnera i to nam daje predost. Sve cena na tim stranicama, analiza artikala, dostupnost, i to više puta u danu, i cena ovih uskluga je srazmerno manja, nego klasičnom proverom u trgovinama.

 

Sa promenom tržišta pratimo i nove igrače, uzimajući u obzir ceo asortiman.Ponekad cene su iste i offline i online, i ovinm slučajevima, e store audit je mnogo jeftiniji , nego instore sakupljanje cena. Vaki dan više od 500 botova sinkronizuje milione artikala, u 15 evropskih zemalja. Pored cena, e store audit nudi razne ključne indikatore za estore i robnih marki, i analizu i evaluaciju .Sa digitalnim medijima, sve ide mnogo brže. Promen se mogu desiti u satu .Asortiman je 100 puta veći nego sa paprinim katalozima. Zato je kontrola kvaliteta slike, opisa, promocija, dostupnost i sve ostali više nije ljudski rad, već novih tehnologija.

 

 

 

 

Pošaljite nam vaš broj Nazvaćemo vas!