Off-line promocije

Offlien promocije Uprkos jačanju digitalnih medija, klasične komunikacije su još uvek snažne u trgovini. Ovi štampane promocije su deo BTL marketinga. Jeste da su rasprave o ekološkom tragu otvorene, a ekonomska stvarnost ne dopušta da trgvci ignorišu ovaj kanal.

 

Akcijske novine, koje su dostupne i trgovinama, ili u sandučićima, ne retko generišu 30% prometa. I ne možemo da zaboravimo ni plakate, oglašavajuće table, bilbordove.

 

Akcijske novine koriste svi formati, (hiper,super, diskonti, DIY, drogerije, elektronika, farmacija, itd.)HipeCom sakuplja sve letke, i sve podatke sakuplja iz kataloga. Što znači 48 miliona promocija je katalizirano, od više od 1000 trgovina, sa više od 8 miliona artikala!

 

Svaka promocija je sačuvana za najlakšu pretragu.Cenovna glokalizacija ide do adresa trgovina (Nedeljno se ažurira 300 hiljada adresa).

 

Promo pritisak se meri sa 5 ključnih indeksa.

 

 


 

Pošaljite nam vaš broj Nazvaćemo vas!